Fundacja Bliżej Polski uczestniczyła w targach BETT Show 2015 które odbyły się w styczniu 2015 r. w Londynie. W ramach akcji Fundacja współfinansowała i wspierała wyjazd 8 osób w tym przedstawicieli nauki i edukacji, środowisk akademickich oraz członków Fundacji. Targi Bett Show 2015 były 30 edycją tego wydarzenia i zgromadziły 35044 uczestników z 113 krajów świata. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Bliżej Polski w integrację i networking między różnymi środowiskami polonijnymi i krajowymi udało się nawiązać wiele cennych realcjii, które w przyszłości zaowocowują zwiększoną współpracom między środowiskami polonijnymi a krajowymi. 

Relacja Zdjęciowa

Projekt zrealizowano ze środków własnych Fundacji