Albumy

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

Polska , moja mała Ojczyzna - Goście z SP w Gnojniku (Czechy)

Obóz sportowy dla dzieci zgromadzonych przy Związku Polaków w Grodnie - Białoruś

Polska – nasza wspólna Ojczyzna – Szkoła im. M.Kopernika w Niels – USA

Razem zbudujemy czystą Europę – etap I – Polska

Razem zbudujemy czystą Europę – etap II – Czarna Hańcza i Litwa

Razem zbudujemy czystą Europę – etap III – Scotland – 2011

Tablice interaktywne w dziesięciu Szkołach Polonijnych