Hiszpania – 2017

Wsparcie funkcjonowania Polskiej Szkoły Forum im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum

Dzięki wsparciu finansowemu Senatu Rzeczypospolitej PolskiejFundacja Bliżej Polki wsparła Polskie Szkoły Forum im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum. Zrealizowane projekty:

  • Projekt - Wyposażenie Polskiej Szkoły Forum im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum, zrealizowany w ramach kierunku 1.1 Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania
  • Projekt - Wyposażenie przedszkola przy Polskiej Szkole Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum, zrealizowany w ramach kierunku 1.1 Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania
  • Projekt - Wyposażenie Polskiej Szkoły Forum im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum (Mostoles), zrealizowany w ramach kierunku 1.1 Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania

Wyposażenie Polskich szkół Forum im. Marii Konopnickiej działających przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum" było możliwe dzięki finansowaniu zapewnionemu przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki realizacji projektu stworzono dogodniejsze warunki edukacji dla uczniów i nauczycieli, placówki stały się bardziej atrakcyjne dla rodziców i uczniów. Uczniowie mają możliwość nauki w ładnie wyposażonych salach lekcyjnych. Dzięki wsparciu placówka stała się konkurencyjna. Uczniowie poznają Polskę wirtualnie, pracują z nowoczesnymi polskimi materiałami edukacyjnymi, mają możliwość oglądania polskich bajek, lektur,piosenek. 

Projekty został zostały zrealizowane ze środków Senackich w ramach kierunku 

1.1 Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania

Materiał wideo

Relacja zdjeciowa

Opinie beneficjenta o współpracy