Projekt „Razem zbudujmy czystą Europę”, etap I – Polska

Projekt „Razem zbudujmy czystą Europę” dotyczy zagadnień ekologicznych. Głównym jego celem jest zainteresowanie młodzieży problemami, takimi jak:

  • promowanie zdrowego trybu życia,
  • wspieranie ekologicznej żywności,
  • ochrona środowiska,
  • działania zmierzające do poprawy czystości ziemi,
  • recykling, utylizacja odpadów,
  • odnawialne źródła energii.

Do projektu przystępują szkoły z Litwy Szkocji i Polski. Zadania w nim wyznaczone będą realizowane w terminie od 04/01/2011 do 30/11/2011. Z każdej szkoły uczestniczy po 12 uczestników młodzież szkolna (od 12 do 16 lat) + 2 opiekunów.

Wytyczone cele będą realizowane poprzez włączenie projektu do szkolnego programu nauczania, dzięki czemu treści w nim zawarte będą trafiały do dużego grona uczniów. Planowane jest zorganizowanie zajęć pozaszkolnych, m.in. ekologicznych, sportowych oraz językowych.

Promowane będą rajdy, wędrówki, rozgrywki sportowe, a także wyprawy badające zanieczyszczenia występujące w środowisku.

Pobudzamy młodzież do rozwoju samorządności w celu umożliwienia lepszego startu w dorosłe życie. Prowadzone są akcje promujące zdrową żywność, dietę działania ekologiczne. Organizujemy debaty młodzieży z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego i posłów na sejm. Wymiana międzynarodowa dla młodzieży ma posłużyć porównaniu działań edukacyjnych i ekologicznych w różnych krajach w których mieszkają Polacy o różnym statusie i poziomie rozwoju. Chcemy również wykazać różnice i podobieństwa w dbałości o ekologie w poszczególnych krajach.

Głównym powodem, dla którego powstał projekt była chęć uświadomienia młodzieży konieczności dbałości o środowisko naturalne. Projekt zrodził się z potrzeby promowania aktywności obywatelskiej, naszych rodaków mieszkających w różnych krajach.

Etap I wizyta w Polsce

W dniach 12 do 20 kwietnia w Polsce przebywała grupa młodzieży z:

  • St Peter the Apostle High School Clydebank (Szkocja)
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II (Wilno – Litwa)

Wspólnie z uczniami Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach dyskutowali nad problemami ekologicznymi występującymi w poszczególnych krajach. Wspólnie młodzież uczestniczyła w zajęciach na Ścieżce Edukacji Leśnej zorganizowanej przez Nadleśnictwo w Drewnicy.

Przyrodę Zalewu Zegrzyńskiego jak i znaczenie zalewu zegrzyńskiego dla Mazowsza młodzież poznała przy współudziale pracowników Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach. Młodzież metodą Mapy Myśli wypracowała wprowadzenie wzajemnego działania promującego ekologię i zdrowy styl życia. Uczestnicy opracowali własny przewodnik racjonalnego odżywiania i zorganizowali konferencje dla uczniów i nauczycieli pokazująca wyniki prac w danym kraju. (galeria)

Część młodzieży brała udział w Międzynarodowym turnieju piłki nożnej, który był elementem promowania zdrowego stylu życia. Zapraszamy do galerii.

Posted in Nasze działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *