Wsparcie funkcjonowania Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. Reymonta

 

Dzięki wsparciu finansowemu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im.W.Reymonta zostało wsparte finansowo przez Fundację Bliżej Polski. Przy Toarzystwie  od 2000r. działa sobotnio-niedzielna szkoła nauczania języka polskiego. W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano 10 grup (dla dzieci w starszym wieku szkolnym, dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz dla dorosłych). Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W każdej grupie jest do 20 uczniów. Dzieci są aktywne, chętnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach zorganizowanych w ciągu roku z okazji Święta Niepodległości, Dnia Konstytucji 3 Maja, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz innych. Przy Towarzystwie Kultury Polskiej działa dziecięcy zespół wokalny «Czerwone Jabłuszko». Uczniowie Szkoły odnoszą wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach z języka polskiego. Dzięki projektowy "Wsparcie funkcjonowania Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. Reymonta" szkoła została wyposażena w sprzęt ICT.  Wyposażenie szkoły w nowoczesne rozwiązania techniczne sprzyja  podniesieniu atrakcyjności lekcji z nauczania języka, literatury polskiej i historii Polski.

Projekt został został zrealizowany ze środków Senackich w ramach kierunku 

1.1 Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania