Zwiększenie obszaru oddziaływania pisma polonijnego Gwiazda Polarna

Celem projektu pt. "Zwiększenie obszaru oddziaływania pisma polonijnego Gwiazda Polarna" realizowanego w ramach umowy dotacji nr 168/0482/2017 zawartej w dniu 4 lipca 2017 r. z Kancelarią Senatu  było wsparciu mniejszych środowisk polonijnych w podtrzymaniu świadomości narodowej. W ramach realizacji projektu, który odpowiadał zdefiniowanym potrzebom pisma, Gwiazda Polarna została wyposażona w sprzęt i zostały pokryte koszty bieżącego funkcjonowania co pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Uzyskane środki z dofinansowania zostały przeznaczone na doposażenie sprzętowe zespołu redakcyjnego, oraz pokrycie kosztów księgowości i kosztów kolportażu pisma.

Przeprowadzone w ramach projektu działanie przełożyło się m.in. na: modernizację wyposażenia wydawnictwa, zwiększenie zasięgu oddziaływania pisma, szersze otworzenie się na rynek reklamodawców, oraz kolportaż pisma do środowisk do tej por nie uwzględnianych w ofercie marketingowej.

Gwiazda Polarna jest dwutygodnikiem polonijnym o zasięgu obejmującym całe Stany Zjednoczone. Pismo powstało w 1908 roku i w roku 2018 będzie obchodziło 110 rocznice istnienia. Dociera do skupisk polonijnych rozsianych we wszystkich stanach USA, także tam, gdzie nie ma dostępu do polskich placówek kulturalnych i oświatowych. Czytana jest zarówno przez starsze pokolenie emigrantów jak i najnowsze. Często także jest jedynym źródłem informacji z Polski i o Polsce, jedynym kontaktem z językiem ojczystym. Kolportowana jest również na terenie Polski.

Projekt realizowany ze środków Senackich w ramach kierunku

4.1 Bieżące funkcjonowanie mediów tradycyjnych i elektronicznych