m

Oświata

m

Sport

m

Turystyka

O fundacji

FUNDACJA BLIŻEJ POLSKI

Fundacja „Bliżej Polski” powstała w roku 2010 z inicjatywy osób, które od ponad 20 lat zajmują się i utrzymują kontakt ze środowiskami polonijnymi w świecie. Ideą jej powstania jest chęć wykorzystania własnych doświadczeń do krzewienia polskości w środowiskach polonijnych i polskich za granicą.

 

Cele Fundacji chcemy realizować przede wszystkim poprzez działania w obszarach oświata oraz sport i turystyka. Zespół osób, których pozyskaliśmy do współpracy gwarantuje, że nasz program jest odpowiedzią na oczekiwania środowisk polonijnych. Oprócz zadań programowych jesteśmy gotowi merytorycznie i osobowo realizować także zadania inwestycyjne

Obejrzyj video

Poland is beautiful