Galeria

Międzynarodowy turniej piłki nożnej

Polska , moja mała Ojczyzna – Goście z SP w Gnojniku (Czechy)

Obóz sportowy dla dzieci zgromadzonych przy Związku Polaków w Grodnie – Białoruś

Razem zbudujemy czystą Europę – etap I – Polska

Razem zbudujemy czystą Europę – etap II – Czarna Hańcza i Litwa

Razem zbudujemy czystą Europę – etap III – Scotland – 2011

Tablice interaktywne w dziesięciu Szkołach Polonijnych