Projekty

flagapolski.svg
godło.svg

Zwiększenie obszaru oddziaływania pisma polonijnego Gwiazda Polarna w 2022 roku 

Termin realizacji zadania: 01.04.2022 – 31.12.2022 

Źródło finansowania – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

Krótki opis projektu: Gwiazda Polarna jest dwutygodnikiem polonijnym o zasięgu obejmującym całe Stany Zjednoczone i Kanadę. Dociera do skupisk polonijnych rozsianych we wszystkich stanach USA, także tam gdzie nie ma dostępu do polskich placówek kulturalnych i oświatowych. Czytana jest zarówno przez starsze pokolenie emigrantów jak i najnowsze. Często także jest jedynym źródłem informacji z Polski i o Polsce, jedynym kontaktem z językiem ojczystym. Gazetę prenumerują czytelnicy w 54 krajach na świecie i oczywiście w Polsce. Czytana jest zarówno przez starsze pokolenie emigrantów jak i najnowsze. Często także jest jedynym źródłem informacji z Polski i o Polsce, jedynym kontaktem z językiem ojczystym. W 2022 roku pismo chciałoby rozwijać nowe działy informacyjne, rozpocząć i/lub kontynuować współpracę z nowymi autorami, uatrakcyjnić szatę graficzną. Dzięki temu mogłoby dotrzeć do nowych środowisk, najnowszej fali polskiej emigracji w USA, zwłaszcza młodych i zachęcić ich tym samym do wyjazdów i odwiedzin w Polsce, a w przyszłości nauki i inwestowania tam. Uzyskane środki z dofinansowania mają być przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności w postaci honorariów autorów, tłumaczeń, druku, pokryciu usług wydawniczych, uatrakcyjnienie i unowocześnienie istniejącej strony internetowej. Projekt odpowiada zdefiniowanym potrzebom pisma.

 

Całkowita wartość zadania: 124 200,00 zł

Kwota dotacji: 113 100,00 zł

flagapolski.svg
godło.svg

Doposażenie i wsparcie działalności Polskiej Szkoły Polonica w Alcala De Henares

Źródło finansowania: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Termin realizacji zadania: 01.07.2021 – 31.12.2021

Krótki opis projektu: Szkoła Polonica działa przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Mówiących Po Polsku Polonica,
które została powołana do życia 2003 r. w Alcala de Henares. Głównymi celami realizowanymi
przez szkołę są: nauka języka polskiego, nauka po polsku oraz nauka o Polsce. Placówka dba o polską kulturę i tradycję, oprócz zajęć lekcyjnych w ciągu roku odbywa się także szereg akademii szkolnych takich jak: Dzień Niepodległości, jasełka, kiermasz ozdób świątecznych, uroczyste zakończenie roku szkolnego itp. Każde wydarzenie to przede wszystkim część artystyczna przygotowana i wykonana przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. Od 10 lat przy szkole działa sekcja piłki halowej,
co ma na celu umożliwienie dzieciakom udziału w czynnym wypoczynku. Tym samym Polonica
stała się organizatorem Turnieju Piłki Halowej, na który zapraszane są inne szkoły polonijne
z województwa madryckiego i okolic. W ramach realizacji projektu polonijna szkoła otrzymała środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Dzięki temu Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach, co jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania.
Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

 

Całkowita wartość zadania: 21 450,00 zł

Kwota dotacji: 20 350,00 zł

 

Doposażenie i wsparcie działalności Polskiej Szkoły Polonica w Alcala De Henares

Źródło finansowania: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Termin realizacji zadania: 01.07.2020 – 31.12.2020

 

Krótki opis projektu: Szkoła Polonica działa przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Mówiących Po Polsku Polonica, które została powołana do życia 2003 r. w Alcala de Henares. Głównymi celami realizowanymi przez szkołę są: nauka języka polskiego, nauka po polsku oraz nauka o Polsce. Placówka dba o polską kulturę i tradycję, oprócz zajęć lekcyjnych w ciągu roku odbywa się także szereg akademii szkolnych takich jak: Dzień Niepodległości, jasełka, kiermasz ozdób świątecznych, uroczyste zakończenie roku szkolnego itp. Każde wydarzenie to przede wszystkim część artystyczna przygotowana i wykonana przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. Od 10 lat przy szkole działa sekcja piłki halowej, co ma na celu umożliwienie dzieciakom udziału w czynnym wypoczynku. Tym samym Polonica stała się organizatorem Turnieju Piłki Halowej, na który zapraszane są inne szkoły polonijne z województwa madryckiego i okolic. W ramach realizacji projektu polonijna szkoła została wyposażona w ekran interaktywny, pomoce metodyczne dla nauczycieli, gry edukacyjne. Dzięki temu Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach, co jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania.
Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

 

Całkowita wartość zadania: 37 300,00 zł

Kwota dotacji: 34 900,00 zł

 

Zwiększenie obszaru oddziaływania pisma polonijnego Gwiazda Polarna w 2020 roku 

Termin realizacji zadania: 01.07.2020 – 31.12.2020 

Źródło finansowania – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

Krótki opis projektu: Gwiazda Polarna jest dwutygodnikiem polonijnym o zasięgu obejmującym całe Stany Zjednoczone i Kanadę. Dociera do skupisk polonijnych rozsianych we wszystkich stanach USA, także tam gdzie nie ma dostępu do polskich placówek kulturalnych i oświatowych. Czytana jest zarówno przez starsze pokolenie emigrantów jak i najnowsze. Często także jest jedynym źródłem informacji z Polski i o Polsce, jedynym kontaktem z językiem ojczystym. Gazetę prenumerują czytelnicy w 54 krajach na świecie i oczywiście w Polsce. Czytana jest zarówno przez starsze pokolenie emigrantów jak i najnowsze. Często także jest jedynym źródłem informacji z Polski i o Polsce, jedynym kontaktem z językiem ojczystym. W 2020 roku pismo chciałoby rozwijać nowe działy informacyjne, rozpocząć i/lub kontynuować współpracę z nowymi autorami, uatrakcyjnić szatę graficzną. Dzięki temu mogłoby dotrzeć do nowych środowisk, najnowszej fali polskiej emigracji w USA, zwłaszcza młodych i zachęcić ich tym samym do wyjazdów i odwiedzin w Polsce, a w przyszłości nauki i inwestowania tam. Uzyskane środki z dofinansowania mają być przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności w postaci honorariów autorów, tłumaczeń, druku, pokryciu usług wydawniczych, uatrakcyjnienie i unowocześnienie istniejącej strony internetowej. Projekt odpowiada zdefiniowanym potrzebom pisma.

 

Całkowita wartość zadania: 97 100,00 zł

Kwota dotacji: 88 700,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiej Szkoły Forum w Mostoles im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko – Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum

Źródło finansowania: Senat RP.

Termin realizacji zadania: 01.08.2019 – 31.12.2019 

 

Krótki opis projektu: Projekt „Wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiej Szkoły Forum w Mostoles im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko – Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum” adresowany jest do nauczycieli oraz uczniów polskiej szkoły w Hiszpanii. Placówka w 2019 r. obchodziła 16 – lecie swojego istnienia. Projekt obejmuje wsparcie bieżącego funkcjonowania placówki edukacyjnej w Mostoles poprzez wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych w komplet pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (m.in. książki i gry edukacyjne), zakup laptopa, zakup piłek i akcesoriów sportowych oraz transport ww. towarów do Hiszpanii. Dzięki temu Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. te jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

 

Całkowita wartość zadania: 17 235,00 zł

Kwota dotacji: 16 335,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

Doposażenie i wsparcie działalności Polskiej Szkoły Polonica w Alcala De Henares

Źródło finansowania: Senat RP.

Termin realizacji zadania: 01.04.2019 – 30.11.2019 

 

Krótki opis projektu: Głównym zadaniem szkoły polonijnej Polonica w Alcala de Henares jest nauka języka polskiego (czytania, pisania oraz poprawnego wypowiadania sie po polsku), historii i geografii Polski. Inne cele szkoła realizuje poprzez poznawanie dziedzictwa kultury polskiej oraz rozwijanie postaw patriotycznych. Uczniowie maja okazje do poznania Polski, jej kultury oraz tradycji poprzez różnorodne uroczystości szkolne oraz pozaszkolne. Zajęcia prowadzone są w każdą sobotę miesiąca w godzinach 15.45-19.00 (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych), co daje średnio około 35 spotkań. Lekcje prowadzone są w siedmiu grupach (podziału dokonuje się ze względu na wiek i znajomość języka polskiego. Obecnie do szkoły uczęszcza 56 dzieci w wieku od 3 do 14 lat, których naucza 7 nauczycieli. W ramach realizacji projektu polonijna szkoła została wyposażona w laptop, pomoce metodyczne dla nauczycieli, książki i lektury szkolne, gry edukacyjne. Dzięki temu Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. te jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

 

Całkowita wartość zadania: 17 628,00 zł

Kwota dotacji: 16 728,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie 

Źródło finansowania: Senat RP.

Termin realizacji zadania: 01.08.2019 – 30.11.2019 

 

Krótki opis projektu: Projekt „Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie” adresowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkoły podstawowej na Litwie, których językiem nauczania jest język polski. Projekt obejmuje wsparcie bieżącego funkcjonowania placówki edukacyjnej w Pakienie poprzez wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych w komplet książek i gier edukacyjnych, ekran interaktywny, projektor, laptop i stoły do jadalni szkolnej. Dzięki temu Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. te jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

 

Całkowita wartość zadania: 17 064,00 zł

Kwota dotacji: 16 164,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

Wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiej Szkoły Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie z Polsko-

Hiszpańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum

Źródło finansowania: Senat RP.

Termin realizacji zadania: 01.08.2019 – 30.11.2019 

 

Krótki opis projektu: Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie z Polsko – Hiszpańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum jest polonijną społeczną placówką oświatową. Od początku działalności zależało jej, by stworzyć szkołę nowoczesną, w której uczniowie zapoznają sie z dziedzictwem narodowym i językiem polskim. Placówka stara sie, aby wspólne działania zmierzały w kierunku wykreowania postawy człowieka bez kompleksów, dumnego ze swojego pochodzenia, ale także ciekawego świata i innych kultur. To dla wszystkich zaangażowanych osób: nauczycieli, rodziców i uczniów wielkie wyzwanie. W ramach realizacji projektu szkoła została doposażona w godła i flagi Polski, rękawiczki i szarfy do sztandaru szkolnego, środki czystości, tablicę do projekcji filmów, fotokopiarkę do drukowania, wózki na mapy, nagrody książkowe dla dzieci i gry edukacyjne. Dzięki temu Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. te jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

 

Całkowita wartość zadania: 17 395,00 zł

Kwota dotacji: 16 515,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

Wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiej Szkoły Forum w Mostoles im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum

Źródło finansowania: Senat RP.

Termin realizacji zadania: 01.08.2018 – 30.11.2018

 

Krótki opis projektu: Polska Szkoła Forum w Mostoles im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum jest polonijną społeczną placówką oświatową. W roku 2018 będzie obchodzić 15 rocznicę jej powstania. Od początków działalności zależało jej, by stworzyć szkołę nowoczesną, w której uczniowie zapoznają się z dziedzictwem narodowym i językiem polskim. Placówka stara się, aby wspólne działania zmierzały w kierunku wykreowania postawy człowieka bez kompleksów, dumnego ze swojego pochodzenia, ale także ciekawego świata i innych kultur. To dla wszystkich zaangażowanych osób: nauczycieli, rodziców i uczniów wielkie wyzwanie. Tym bardziej, ze szkoła boryka się z wieloma problemami. Szczególną barierą w osiąganiu założonych celów jest zasób finansowy szkoły. Dlatego możliwość skorzystania z dotacji jest dla placówki sprawą niezwykłej wagi. Mogłoby się wydawać, ze działalność placówki sprowadza się do jednego dnia w tygodniu. Nic bardziej mylnego. Życie szkoły toczy się przez siedem dni w tygodniu, tyle, ze poza jej murami, absorbując ludzi z nią związanych. Sobotnie zajęcia są wynikiem starań, zabiegów i wszelkich działań prowadzonych przez cały tydzień. Polska szkoła to pasja dla Polaków w Hiszpanii. W ramach realizacji zdania polska szkoła zostanie wsparta w codziennym, bieżącym funkcjonowaniu. Placówka zostanie wyposażona, m.in. w pomoce dydaktyczne. Dzięki nim Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. Dzięki wyposażeniu w pomoce dydaktyczne, możliwe będzie wsparcie bieżącego funkcjonowania tej placówki. Wsparcie te jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

 

Całkowita wartość zadania: 46 566,00 zł

Kwota dotacji: 41 366,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

Zwiększenie obszaru oddziaływania pisma polonijnego Gwiazda Polarna 

Termin realizacji zadania: 01.07.2018 – 30.12.2018 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Senat RP

 

Krótki opis projektu: Gwiazda Polarna jest dwutygodnikiem polonijnym o zasięgu obejmującym całe Stany Zjednoczone. Dociera do skupisk polonijnych rozsianych we wszystkich stanach USA, także tam gdzie nie ma dostępu do polskich placówek kulturalnych i oświatowych. Czytana jest zarówno przez starsze pokolenie emigrantów jak i najnowsze. Często także jest jedynym źródłem informacji z Polski i o Polsce, jedynym kontaktem z językiem ojczystym. W najbliższym roku pismo chciałoby się wzbogacić o nowe działy informacyjne, rozpocząć współprace z nowymi autorami, uatrakcyjnić szatę graficzna. Dzięki temu mogłoby dotrzeć do nowych środowisk, najnowszej fali polskiej emigracji w USA, zwłaszcza młodych i zachęcić ich tym samym do wyjazdów i odwiedzin w Polsce, a w przyszłości nauki i inwestowania tam. Uzyskane środki z dofinansowania mają być przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności w postaci honorariów autorów, tłumaczeń, druku i dystrybucji egzemplarza, usług graficznych, promocji. Projekt odpowiada zdefiniowanym potrzebom pisma Gwiazda Polarna. Obecny nakład czasopisma to 2,5 tys., docelowy wynosi zaś 6 tys. Zadaniem zostanie objętych 12 numerów (6 miesięcy x 2 numery na miesiąc). W ramach realizacji zadania pismo zostanie wyposażone w sprzęt i zostaną pokryte koszty bieżącego funkcjonowania co pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Uzyskane środki z dofinansowania zostaną przeznaczone na honoraria autorów, tłumaczenia tekstów, składu, druku, promocji, pokrycia kosztów księgowości i pokrycia kosztów kolportażu gazety. Projekt odpowiada zdefiniowanym potrzebom pisma.

 

Całkowita wartość zadania: 94 860,00 zł

Kwota dotacji: 87 000,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

Wyposażenie Polskiej Szkoły Dublin 15 im. Konstancji i Kazimierza Markiewiczów 

Termin realizacji zadania: 01.08.2018 – 30.11.2018(w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Senat RP

Krótki opis projektu: Projekt „Wyposażenie Polskiej Szkoły Dublin 15 im. Konstancji i Kazimierza Markiewiczów” ma na celu stworzenia dogodniejszych warunków edukacji dla uczniów i nauczycieli, tak aby placówka była atrakcyjna dla rodziców i konkurencyjna. Obecne środki placówki na wyposażenie sal lekcyjnych są ograniczone. Dlatego niezbędne jest doposażenie szkoły, by uczniowie mieli możliwość nauki w dogodnie wyposażonych salach lekcyjnych. Dzięki wsparciu placówka stanie się atrakcyjna i konkurencyjna. W ramach   realizacji zdania polska szkoła zostanie wyposażona w materiały dydaktyczne i meble. Dzięki nim Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. Wsparcie to jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

 

Całkowita wartość zadania: 48 400,00 zł

Kwota dotacji: 45 471,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

Wyposażenie Polskiej Szkoły w Galway im. Wisławy Szymborskiej 

Termin realizacji zadania: 01.08.2018 – 30.11.2018 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Senat RP

Krótki opis projektu: Projekt „Wyposażenie Polskiej Szkoły w Galway im. Wisławy Szymborskiej” ma na celu stworzenia dogodniejszych warunków edukacji dla uczniów i nauczycieli, tak aby placówka była atrakcyjna dla rodziców i konkurencyjna. Obecne środki placówki na wyposażenie sal lekcyjnych są ograniczone. Dlatego niezbędne jest doposażenie szkoły, by uczniowie mieli możliwość nauki w dogodnie wyposażonych salach lekcyjnych. Dzięki wsparciu placówka stanie się atrakcyjna i konkurencyjna, uczniowie będą mieli dostęp do polskich materiałów edukacyjnych, które również będą zakupione w ramach projektu. W godzinach popołudniowych placówka planuje dla rodziców pogadanki, prelekcje o problematyce nauczania w polskich szkołach. Wyposażenie placówki uatrakcyjni ofertę edukacyjną i zostało zdefiniowane na podstawie jej potrzeb. W ramach realizacji zadania polska szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne i meble. Dzięki nim Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. Dzięki wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i meble możliwe będzie wsparcie bieżącego funkcjonowania tej placówki poprzez wykorzystanie narzędzi i technologii XXI wieku. Wsparcie to jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

 

Całkowita wartość zadania: 73 320,00 zł

Kwota dotacji: 64 681,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie 

Termin realizacji zadania: 01.08.2018 – 30.11.2018 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Senat RP

Krótki opis projektu: Projekt „Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie” adresowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkoły podstawowej na Litwie, których językiem nauczania jest język polski. Projekt obejmuje wsparcie bieżącego funkcjonowania placówki edukacyjnej w Pakienie poprzez wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych w niezbędne meble. Zakup mebli stanowić będzie wyposażenie uzupełniające sal. Projekt odpowiada potrzebom placówki. W ramach realizacji zdania polska szkoła podstawowa zostanie wyposażona w meble szkolne. Dzięki nim Polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć możliwość edukowania się w lepszych warunkach. Wsparcie to jest bezpośrednio związane z prowadzonym w placówce procesem nauczania. Zakres wsparcia odpowiada potrzebom szkoły.

 

Całkowita wartość zadania: 40 100,00 zł

Kwota dotacji: 37 991,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

Wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiej Szkoły Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie z Polsko-Hiszpańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum 

Termin realizacji zadania: 01.08.2018 – 30.11.2018 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Senat RP

Krótki opis projektu: Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie z Polsko-Hiszpańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum jest polonijną społeczną placówką oświatową. Od początków działalności zależało jej, by stworzyć szkołę nowoczesna, w której uczniowie zapoznają się z dziedzictwem narodowym i językiem polskim. Placówka stara się, aby wspólne działania zmierzały w kierunku wykreowania postawy człowieka bez kompleksów, dumnego ze swojego pochodzenia, ale także ciekawego świata i innych kultur. To dla wszystkich zaangażowanych osób: nauczycieli, rodziców i uczniów wielkie wyzwanie. Tym bardziej, ze szkoła boryka się z wieloma problemami. Szczególna bariera w osiąganiu założonych celów jest zasób finansowy szkoły. Dlatego możliwość skorzystania z dotacji jest dla placówki sprawa niezwykłej wagi. Mogłoby się wydawać, ze działalność placówki sprowadza się do jednego dnia w tygodniu. Nic bardziej mylnego. Życie szkoły toczy się przez siedem dni w tygodniu i absorbuje również ludzi z nią związanych. Zajęcia są wynikiem starań, zabiegów i wszelkich działań prowadzonych przez cały tydzień. Polska szkoła to pasja dla Polaków w Hiszpanii. W ramach realizacji projektu będzie miało miejsce wsparcie bieżącego funkcjonowania placówki poprzez zakup mebli. Podniesienie atrakcyjności edukacji i bazy lokalowej poprzez wyposażenie placówki w meble. Dzięki wyposażeniu szkoły w meble możliwe będzie wsparcie bieżącego funkcjonowania tej placówki.

 

Całkowita wartość zadania: 36 972,00 zł

Kwota dotacji: 34 672,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce. Współpraca szkół polskich i irlandzkich. Edycja z 2017 r.

 

Termin realizacji zadania: 01.10.2017 – 30.09.2018 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Krótki opis projektu: Celem głównym projektu jest nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami polskich szkół funkcjonujących w Irlandii oraz uczniami szkół w Polsce poprzez wypracowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, tj.:

 1. a) opracowaniem gry interaktywnej przez nauczycieli dla uczniów, która będzie promować wartości związane z patriotyzmem,
 2. b) stworzeniem 2 gier miejskich, której celem jest przybliżenie sylwetek znanych Polaków oraz miejsc związanych z ich życiem i działalnością, historii i kultury Polski,
 3. c) opracowaniem i nakręceniem 4 filmów promujących polską niepodległość, twórczość, kulturę, sztukę, zabytki, tradycje i zwyczaje.

Współpraca będzie realizowana online przy pomocy istniejących narzędzi ICT (np. wideokonferencje za pośrednictwem multitablicy czy skype), umożliwiających współpracę i kontakt między szkołami, uczniami i nauczycielami oraz poprzez wyjazdy edukacyjne uczniów i nauczycieli do partnerskich szkół.

Realizacja projektu odbędzie się w terminie 01.10.2017 – 30.09.2018.

Beneficjentami końcowymi projektu są:

 1. uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów w języku polskim w Polskiej Szkole w Dublinie i Galway oraz nauczyciele prowadzący nauczanie ww. przedmiotów we wskazanych szkołach,
 2. uczniowie i nauczyciele szkół w Polsce – Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach oraz Szkoły Podstawowej Pro Futuro w Warszawie.

Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa szkół:

 1. para Szkoła Pro Futuro oraz Polska Szkoła w Galway,
 2. para Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach oraz Polska Szkoła w Dublinie.

Miejsce realizacji zadania to:

 1. Warszawa – Polska,
 2. Ząbki – Polska,
 3. Dublin – Irlandia,
 4. Galway – Irlandia

Projekt został opracowany wspólnie przez fundację Bliżej Polski we współpracy ze szkołami w Polsce i Irlandii, a przede wszystkim jego uczniami i nauczycielami, którzy aktywnie w tym procesie uczestniczyli oraz podejmują się jego realizacji. Uczniowie z obu krajów realizują działania przewidziane w projekcie, które mają miejsce zarówno w Polsce, jak i Irlandii. Projekt zakłada kontynuację współpracy po zakończeniu jego realizacji oraz przewiduje zaangażowanie uczestników w działania wolontariackie. Językiem współpracy jest język polski.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do wszystkich uczniów szkół biorących udział w projekcie (przede wszystkim klasy 6-7 w odniesieniu polskim oraz 4,5,6, gimnazjum w odniesieniu irlandzkim), w wizytach bezpośrednich w Polsce i Irlandii weźmie z kolei udział po 9 uczniów i 2 nauczycieli z każdej placówki, jako tzw. ambasadorzy placówki. Różnorodność wiekowa uczniów wzbogaca grupę tj. starsi stają się mentorami młodszych a młodsi wnoszą energię i nietuzinkowe pomysły.

 

Kwota dotacji: 160 000, 00 zł

 

Projekt współfinansowany przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce. Współpraca szkół polskich, irlandzkich i hiszpańskich. Edycja z 2018 r. 

Termin realizacji zadania: 01.09.2018 – 31.08.2019 (w trakcie realizacji)

Źródło finansowania – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Krótki opis projektu: Celem głównym projektu jest nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami polskich szkół funkcjonujących w Hiszpanii i Irlandii oraz uczniami szkół w Polsce poprzez wypracowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, tj.:

 1. a) opracowaniem gry interaktywnej przez nauczycieli dla uczniów, która będzie promować wartości związane z patriotyzmem,
 2. b) stworzeniem 6 gier miejskich, której celem jest przybliżenie sylwetek znanych Polaków oraz miejsc związanych z ich życiem i działalnością, historii i kultury Polski,
 3. c) opracowaniem i nakręceniem 6 filmów promujących polską niepodległość, twórczość, kulturę, sztukę, zabytki, tradycje i zwyczaje.

Współpraca będzie realizowana online przy pomocy istniejących narzędzi ICT (np. wideokonferencje za pośrednictwem multitablicy czy skype), umożliwiających współpracę i kontakt między szkołami, uczniami i nauczycielami oraz poprzez wyjazdy edukacyjne uczniów i nauczycieli do partnerskich szkół.

Realizacja projektu odbędzie się w terminie 01.09.2018 – 31.08.2019 (12 miesięcy).

Beneficjentami końcowymi projektu są:

 1. uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów w języku polskim oraz nauczyciele prowadzący nauczanie ww. przedmiotów ze szkół:
 2. a) Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie z Polsko-Hiszpańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum;
 3. b) Polska Szkoła Forum im. Marii Konopnickiej w Mostoles działająca przy Hiszpańsko Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum;
 4. c) Polska Szkoła w Wexford im. Pawła Edmunda Strzeleckiego.
 5. uczniowie i nauczyciele szkół w Polsce:
 6. a) Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku;
 7. b) I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach;
 8. c) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach.

Projekt będzie realizowany na zasadzie partnerstwa szkół:

 1. para: Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie i I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach.
 2. para: Polska Szkoła Forum im. Marii Konopnickiej w Mostoles i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach.
 3. para: Polska Szkoła w Wexford i Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku.

Miejsce realizacji zadania to:

 1. Słupsk – Polska,
 2. Ząbki – Polska,
 3. Suwałki – Polska,
 4. Madryt – Hiszpania.
 5. Mostoles – Hiszpania,
 6. Wexford – Irlandia.

Projekt został opracowany wspólnie przez oferenta we współpracy ze szkołami w Polsce oraz Hiszpanii i Irlandii, a przede wszystkim jego uczniami i nauczycielami, którzy aktywnie w tym procesie uczestniczyli oraz podejmują się jego realizacji. Uczniowie z wszystkich trzech krajów realizują działania przewidziane w projekcie, które mają miejsce zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii i Irlandii. Projekt zakłada kontynuację współpracy po zakończeniu jego realizacji oraz przewiduje zaangażowanie uczestników w działania wolontariackie. Językiem współpracy jest język polski.

Projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby szkół polskich za granicą. Projekt skierowany jest bezpośrednio do wszystkich uczniów szkół biorących udział w projekcie w wizytach bezpośrednich w Polsce oraz Hiszpanii i Irlandii. W wizytach weźmie udział po 8 uczniów i 2 nauczycieli z każdej placówki, jako tzw. ambasadorzy placówki (tym samym liczba uczestników jest zrównoważona). Różnorodność wiekowa uczniów wzbogaca grupę tj. starsi stają się mentorami młodszych a młodsi wnoszą energię i nietuzinkowe pomysły. Niniejszy projekt jest komplementarny i jest kontynuacją projektu pt. „Współpraca szkół polskich i irlandzkich”, który był składany przez Fundację Bliżej Polski w ramach zeszłorocznego konkursu „Rodzina polonijna” i w rankingu ostatecznym uplasował się na pierwszym miejscu wraz z największą liczbą punktów, przyznaną przez oceniających. Projekt ten jest z sukcesem realizowany od października 2017 r. do września 2018 r. przez Polskie Szkoły w Dublinie i Galway oraz Szkołę

Podstawową nr 3 w Ząbkach oraz Szkołę Podstawową Pro Futuro w Warszawie. Jego opis jest dostępny na stronie internetowej: rodzinapolonijna.pl W ramach tworzonej strony internetowej możliwa będzie wymiana doświadczeń wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

 

Kwota dotacji: 120 000,00 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

„Polska – moja mała Ojczyzna” – Goście z SP w Gnojniku – Czechy

Źródło finansowania – Senat RP

W dniach 11 – 20 sierpnia 2011 roku gościliśmy w Polsce przyjaciół z Czech, którzy przyjechali do nas z miejscowości Gnojnik. Goście podczas pobytu mogli zapoznać się zarówno z naszą historią, jak również uczestniczyli aktywnie w patriotycznych uroczystościach, zwiedzali zabytki, muzea, brali udział w rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej. Po trudach wycieczek mogli zrelaksować się uczestnicząc w zabawach i grach sportowych.

 

PROGRAM OBOZU SPORTOWEGO DLA MŁODŻIEŻY POLSKIEJ Z GRODNA

 

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.

 

Dzień 1 – 11 sierpień ( czwartek) Odebranie grupy z Warszawy; Przejazd do hotelu – zakwaterowanie; Śniadanie; Odpoczynek, zajęcia rekreacyjne, spacer po okolicy; Obiad; Zajęcia sportowe ( orlik- duże boisko i małe); 19.00 kolacja; Zajęcia sportowe, pływalnia.

 

Dzień 2 – 12sierpień (piątek) 8.30 śniadanie; Zajęcia na hali sportowej; 13.00 obiad; Wyjazd na rozgrywki sportowe z rówieśnikami z Polski; 19.00 Kolacja; Konwersacje i zajęcia integracyjne.

 

Dzień 3 – 13 sierpień (sobota) 8.30 śniadanie; Treningi koszykarskie i ogólnorozwojowe; 13.00 obiad; 13.30 wyjazd do Warszawy; Zwiedzanie Muzeum Sportu w Centrum Olimpijskim; Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście; Kibicowanie na meczu pierwszoligowej drużynie Dolkan – Ząbki; Udział w uroczystościach lokalnych w Ząbkach; Kolacja; Spotkanie z historykiem prof. Wiesławem Wysockim.

 

Dzień 4 – 14 sierpień (niedziela) 8.30 śniadanie; Treningi sportowe; 13.00 obiad; Udział w uroczystościach lokalnych w Ossowie. Widowisko plenerowe – Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920r.; 19.00 kolacja; Projekcja filmu , integracja z rówieśnikami z Polski.

 

Dzień 5 – 15 sierpień (poniedziałek) 8.30 śniadanie; Program patriotyczny – Msza św. ( dla chętnych) w kaplicy na Cmentarzu Poległych i wysłuchanie koncertu pieśni patriotycznych; 14.00 obiad; Trening koszykarski na terenie Ośrodka Sportowego; 19.00 kolacja; Zajęcia na pływalni.

 

Dzień 6 – 16 sierpień (wtorek) 8.30 śniadanie; Zajęcia sportowe, trening; 13.00 obiad; Gry sparingowe; 19.00 kolacja; Zajęcia rekreacyjne.

 

Dzień 7 – 17 sierpień (środa) 8.00 śniadanie; 8.30 Wycieczka – zwiedzanie Muzeum Chopina i parku w Żelazowej Woli; 14.00 Obiad; Sparingi z rówieśnikami z Polski; 19.00 kolacja; Zajęcia na pływalni i siłowni.

 

Dzień 8 – 18 sierpień (czwartek) 8.30 śniadanie; Treningi koszykarskie; 14.00 obiad; Treningi na hali i boisku sportowym; 19.00 kolacja; Ognisko, zajęcia integracyjne, konwersacje z młodzieżą polską.

 

Dzień 9 – 19sierpień (piątek) 8.00 śniadanie + prowiant; Wyjazd do Warszawy w programie : Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, Zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Ogród na dachu , gra w kręgle; 18.00 uroczysta kolacja; Podsumowanie pobytu, wręczenie upominków i dyplomów; Pożegnanie.

 

Dzień 10 – 20 sierpień (sobota) 8.00 śniadanie; Pakowanie bagaży; Obiad w formie prowiantu; Wyjazd.

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

Projekt „Zakup, wyposażenie i montaż w 5 Szkołach Polonijnych (USA) zestawów tablic interaktywnych”

Źródło finansowania – Senat RP

W roku 2011 Fundacja wyposażyła w zestawy interaktywne następujące szkoły z USA.

 

Szkoły Polskie w USA

 • Polska Szkoła im Jana Pawła II w Lemont,
 • Polska Szkoła im Emilii Plater w Illinois,
 • Polska Szkoła im Jana Pawła II w Bostonie,
 • Polska Szkoła im Juliusza Słowackiego w Wheeling,
 • Polska Katolicka Szkoła im św. Ferdynarda w Chicago

 

W skład zestawu interaktywnego wchodzą: tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, komputer z oprogramowaniem.

Wszystkie wydatki zostały pokryte wyłącznie z dotacji od Senatu RP.

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

Obóz sportowy dla dzieci zgromadzonych przy Związku Polaków w Grodnie – Białoruś

Źródło finansowania – Senat RP

W dniach 11-20 sierpnia na terenie powiatu wołomińskiego gościła ok. 40 – osobowa grupa młodzieży z Białorusi, która przybyła na zaproszenie Fundacji „Bliżej Polski” oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach.

 

– Jest to już kolejny przyjazd młodzieży z innego kraju. Wszystko jest przygotowane przez Fundację „Bliżej Polski”, w której działamy. Za jej pośrednictwem tworzymy programy, które udaje nam się realizować. W zeszłym roku podjęliśmy trud napisania kilkunastu programów, z których kilka realizujemy – informuje Karol Małolepszy, dyrektor PG Nr 1 w Ząbkach. Fundacja „Bliżej Polski” pozyskała na ten cel od marszałka Senatu wsparcie finansowe. Są to zadania realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu w zakresie opieki nad Polakami przebywającymi za granicą. W tym roku realizowane są programy dające możliwość wymiany młodzieżowej z Litwą, Białorusią, Czechami, Szkocją i USA.

 

Delegację białoruską tworzyły grupy sportowe ze Związku Polaków w Grodnie. Czterdziestoosobowa grupa Białorusinów przybyła 11 sierpnia i gościła na naszym terenie przez 10 dni. Program ich pobytu składał się z dwóch części.

 

Pierwsza to program patriotyczno-kulturowy, mający na celu umożliwienie poznania gościom środowiska polskiego poprzez naukę języka i historii Polski. W znakomity sposób pomagały w tym organizowane wycieczki, m.in. do: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu, Żelazowej Woli czy Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Drugą część stanowiły treningi sportowe. Młodzież z Białorusi rozegrała kilka spotkań piłkarskich m.in. z drużynami młodzieżowymi z Dolcanu Ząbki czy Marcovi Marki. Na co dzień też wszyscy korzystali z zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Wołominie. Była to młodzież w wieku 14 -17 lat. W zdecydowanej większości to dzieci z polskich rodzin, chodzących do polskich szkół. To jeden z wielu projektów, jaki realizuje szkoła wraz z fundacją.

 

– Oprócz projektu dla klubu sportowego w Grodnie, napisaliśmy kolejny – „Razem zbudujemy czystą Europę” , w którym bierze udział Litwa, Szkocja i Polska. Następny program dotyczy dzieci z Czech. Goście z Czech odwiedzą nas już w październiku. Przygotowaliśmy też program dotyczący przyjazdu dzieci ze Stanów Zjednoczonych. Taki przyjazd już się odbył. Dzieci przebywały przez 7 dni na warsztatach dziennikarskich. Dodatkowo tworzyliśmy programy umożliwiające zakup sprzętu elektronicznego dla polskich dzieci na: Litwie, Ukrainie, w Czechach, jak i ufundowania tablic interaktywnych w szkołach przykościelnych w USA (w Chicago i Bostonie) – informuje dyrektor Małolepszy.

 

Głównym celem zainicjowania wymiany młodzieżowej jest chęć uświadomienia naszej młodzieży, że poza Ojczyzną mieszka wielu Polaków. – Młode pokolenie nie zawsze wie, dlaczego młodzi ludzie w Wilnie również mówią po polsku. Zmiany granic po 1945 roku odcisnęły wielkie piętno. Chodzi o to, żeby pokazać, że Polska jest bliżej. Nie jest naszym zamiarem kwestionowanie istniejących struktur państwowości, bo to jest nie do odwrócenia. Chodzi głównie o budowanie tożsamości i pokazanie naszej młodzieży, że Polacy są wszędzie – uzasadnia Karol Małolepszy.

 

Te spotkania dają ogromne korzyści emocjonalne ich uczestnikom. Wszyscy uczą się od siebie czegoś nawzajem, razem spędzają czas, nawiązują znajomości. Wszystko to, miejmy nadzieję, zaprocentuje w przyszłości.

 

*** „Co słychać? – Ząbkowska Gazeta Samorządowa” – autor Mirosław Oleksiak

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

 

Projekt „Razem zbudujmy czystą Europę”, etap I – Polska

Źródło finansowania: MSZ

Projekt „Razem zbudujmy czystą Europę” dotyczy zagadnień ekologicznych. Głównym jego celem jest zainteresowanie młodzieży problemami, takimi jak:

 • promowanie zdrowego trybu życia,
 • wspieranie ekologicznej żywności,
 • ochrona środowiska,
 • działania zmierzające do poprawy czystości ziemi,
 • recykling, utylizacja odpadów,
 • odnawialne źródła energii.

 

Do projektu przystępują szkoły z Litwy Szkocji i Polski. Zadania w nim wyznaczone będą realizowane w terminie od 04/01/2011 do 30/11/2011. Z każdej szkoły uczestniczy po 12 uczestników młodzież szkolna (od 12 do 16 lat) + 2 opiekunów.

 

Wytyczone cele będą realizowane poprzez włączenie projektu do szkolnego programu nauczania, dzięki czemu treści w nim zawarte będą trafiały do dużego grona uczniów. Planowane jest zorganizowanie zajęć pozaszkolnych, m.in. ekologicznych, sportowych oraz językowych.

 

Promowane będą rajdy, wędrówki, rozgrywki sportowe, a także wyprawy badające zanieczyszczenia występujące w środowisku.

 

Pobudzamy młodzież do rozwoju samorządności w celu umożliwienia lepszego startu w dorosłe życie. Prowadzone są akcje promujące zdrową żywność, dietę działania ekologiczne. Organizujemy debaty młodzieży z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego i posłów na sejm. Wymiana międzynarodowa dla młodzieży ma posłużyć porównaniu działań edukacyjnych i ekologicznych w różnych krajach w których mieszkają Polacy o różnym statusie i poziomie rozwoju. Chcemy również wykazać różnice i podobieństwa w dbałości o ekologie w poszczególnych krajach.

 

Głównym powodem, dla którego powstał projekt była chęć uświadomienia młodzieży konieczności dbałości o środowisko naturalne. Projekt zrodził się z potrzeby promowania aktywności obywatelskiej, naszych rodaków mieszkających w różnych krajach.

 

Etap I wizyta w Polsce

 

W dniach 12 do 20 kwietnia w Polsce przebywała grupa młodzieży z:

 • St Peter the Apostle High School Clydebank (Szkocja)
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II (Wilno – Litwa)
 • Wspólnie z uczniami Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach dyskutowali nad problemami ekologicznymi występującymi w poszczególnych krajach. Wspólnie młodzież uczestniczyła w zajęciach na Ścieżce Edukacji Leśnej zorganizowanej przez Nadleśnictwo w Drewnicy.

 

Przyrodę Zalewu Zegrzyńskiego jak i znaczenie zalewu zegrzyńskiego dla Mazowsza młodzież poznała przy współudziale pracowników Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach. Młodzież metodą Mapy Myśli wypracowała wprowadzenie wzajemnego działania promującego ekologię i zdrowy styl życia. Uczestnicy opracowali własny przewodnik racjonalnego odżywiania i zorganizowali konferencje dla uczniów i nauczycieli pokazująca wyniki prac w danym kraju. (galeria)

 

Część młodzieży brała udział w Międzynarodowym turnieju piłki nożnej, który był elementem promowania zdrowego stylu życia.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Książki do czytania i słuchania od darczyńców z Polski

Źródło finansowania: MSZ

Kilka tysięcy książek o wartości około 10 tys. złotych oraz 20 zestawów audiobooków dla szkół polskich na Wileńszczyźnie dotarło w piątek, 25 października, do Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. To dary firmy deweloperskiej Marvipol z Warszawy oraz Fundacji „Bliżej Polski”.

 

Więcej pod adresem

http://www.wilnoteka.lt/artykul/ksiazki-do-czytania-i-sluchania-od-darczyncow-z-polski

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Polska Nowoczesna Edukacja – funkcja nauczyciela we wzmacnianiu roli języka polskiego i budowaniu wizerunku polskiej szkoły.

Źródło finansowania: MSZ

W dniach 6-18.06.2014 r. na Fundacja Bliżej Polski realizował projekt „Polska Nowoczesna Edukacja – funkcja nauczyciela we wzmacnianiu języka polskiego i budowaniu wizerunku polskiej szkoły”. Uczestnikami przedsięwzięcia byli Polacy mieszkający poza granicami kraju, nauczyciele z polskich szkół na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Czech.

 

Program został sfinansowany ze Środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
40-osobowa grupa zakwaterowana była w Wołominie. Zajęcia programowe były realizowane w:

 • Liceum Ekonomicznym w Wołominie
 • Zespole Szkół nr 4 w Wołominie
 • Bibliotece Miejskiej w Wołominie
 • Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
 • Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

W trakcie zajęć powszechnie wykorzystywano najnowsze osiągnięcia techniki zarówno do zajęć z literatury polskiej i języka polskiego jak również z zakresu najnowszych rozwiązań metodycznych.

 

Podczas warsztatów nauczycieli korzystali z zasobów edukacyjnych stworzonych przez nauczycieli gimnazjum z Ząbek.

 

Nasi goście mogli przyjrzeć się pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych: tablic multimedialnych, platform edukacyjnych.

 

Zajęcia z platformy edukacyjnej its learning i programowania to bardzo ważny element w projekcie którego efekty będziemy obserwować przez najbliższe 3 lata. Wspólne opracowywanie materiałów edukacyjnych jak i dostęp do zasobów edukacyjnych platformy to plan do przyszłej pracy którą rozpoczęliśmy w trakcie projektu.

 

Miłym akcentem było spotkanie zaprzyjaźnionym z Fundacją twórca metody szybkiego uczenia się języków obcych, p. Coline Rose.

 

Większość z przybyłych gości przez całe życie mieszka poza Polską, mimo to wszyscy posługują się doskonałą polszczyzną, świetnie orientują się, co się dzieje w kraju, znają kulturę narodową, czytają naszą najnowszą literaturę.
Ważnym elementem było nawiązanie relacji, które, jak sądzimy, będą podtrzymywane mimo dzielącej nas odległości.

 

Pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia była dla naszych nauczycieli wielką przyjemnością. Mogliśmy wymieniać się nie tylko doświadczeniem zawodowym, ale bliżej poznać swoich kolegów, a także porozmawiać o zwyczajnych sprawach, pojechać razem do teatru czy pójść na spacer.

Polonijny wolontariat – przedsięwzięcie.

Więcej pod adresem:
http://www.fahrenheitcenter.org/polonia-internship-2014.html#

 

 

Projekt współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

Wsparcie funkcjonowania Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. Reymonta.

Źródło finansowania: Senat RP

Dzięki wsparciu finansowemu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im.W.Reymonta zostało wsparte finansowo przez Fundację Bliżej Polski. Przy Toarzystwie od 2000r. działa sobotnio-niedzielna szkoła nauczania języka polskiego. W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano 10 grup (dla dzieci w starszym wieku szkolnym, dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz dla dorosłych). Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W każdej grupie jest do 20 uczniów. Dzieci są aktywne, chętnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach zorganizowanych w ciągu roku z okazji Święta Niepodległości, Dnia Konstytucji 3 Maja, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz innych. Przy Towarzystwie Kultury Polskiej działa dziecięcy zespół wokalny «Czerwone Jabłuszko». Uczniowie Szkoły odnoszą wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach z języka polskiego. Dzięki projektowy „Wsparcie funkcjonowania Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. Reymonta” szkoła została wyposażena w sprzęt ICT. Wyposażenie szkoły w nowoczesne rozwiązania techniczne sprzyja podniesieniu atrakcyjności lekcji z nauczania języka, literatury polskiej i historii Polski.

 

Projekt został został zrealizowany ze środków Senackich w ramach kierunku
1.1 Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania

Fundacja Bliżej Polski uczestniczyła w targach BETT Show 2015 które odbyły się w styczniu 2015 r. w Londynie. W ramach akcji Fundacja współfinansowała i wspierała wyjazd 8 osób w tym przedstawicieli nauki i edukacji, środowisk akademickich oraz członków Fundacji. Targi Bett Show 2015 były 30 edycją tego wydarzenia i zgromadziły 35044 uczestników z 113 krajów świata. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Bliżej Polski w integrację i networking między różnymi środowiskami polonijnymi i krajowymi udało się nawiązać wiele cennych realcjii, które w przyszłości zaowocowują zwiększoną współpracom między środowiskami polonijnymi a krajowymi.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w ramach programu „Opieki nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacja Bliżej Polski wraz z Canada Poland Chamber of Commerce zorganizowała konferencję dla firm polonijnych na temat możliwości inwestowania i współpracy z Polską. Podczas konferencji odbył się również konkurs dla najlepszych firm, przedsiębiorstw i pracowników pochodzenia polskiego w Kanadzie.

Źródło finansowania: MSZ

Projekt składał się z trzech modułów:

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji dla firm polonijnych z warsztatami prowadzonymi przez ekspertów z Polski.
 2. Przeprowadzenie konkursu dla najlepszych firm, przedsiębiorstw i pracowników pochodzenia polskiego w Kanadzie zakończonego galą rozdania nagród Excellence Awards.
 3. Stworzenie portalu internetowego służącego przeprowadzeniu konkursu (zbieranie zgłoszeń, umieszczenie formularzy i regulaminów) oraz zachęcającego do współpracy gospodarczej z Polską poprzez materiały i opracowania dot. inwestowania i współprac, również w j. angielskim.

 

Harmonogram konferencji

Agenda:

 

8:45 am – Registration, continental breakfast

 

9:00 am – Welcome

 

9:10 am – “Overview of the economic situation in Poland and investment opportunities”

by Rafał Pawlak the Trade Commissioner of the Republic of Poland,

 

9:45 am – Q& A

 

10 am – coffee break

 

10:30 am – “Poland to Europe – smart investing” by Grzegorz Pytkowski and Marcin Susmanek

 

Fundacja Bliżej Polski (Foundation Closer to Poland)

 

11:30 –Q&A

 

12:30 – Hot lunch

 

13:30 – „Bringing Ontario to the World” by Vitaly Paroshyn

 

Manager, Europe & Middle East, International Trade Branch,

 

Ministry of International Trade

 

addressing support of the Government to Ontario exporters

 

14:00 – Q&A

 

14:15 – “Logistics of moving freight between Canada and Poland” by John Montecinos Account

 

Executive – Polimex Forwarding Corp

 

15:00 – Q&A

 

Więcej o projekcie znajdą państwo pod tym adresem: https://www.canada-poland.com/index.php/news/how-to-do-business-with-poland-gateway-to-european-markets